Høst

Om Høsten kan du nyte naturen. Det er rikelige mengder med skogsbær og sopp.

Området har også et rikt dyre og fugleliv. Unike fiskemuligheter (Ørret, Abbor, Røye, Sik og Ål)